Најдобрa услуга за сите!

Брзо плаќање

 
 

Најнови известувања

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Кориснички профил за најава во платформата за електронско плаќање и увид на сметки

Корисниците на услуги можат да користат два начина на електронско плаќање: 1.Брзо плаќањe (со внесување на број на фактура и емаил адреса). 2.Преку креирање на кориснички профил во менито Е-корисник. НАПОМЕНА: Корисниците мора да имаат креирано кориснички профил за најава во платформата за електронско плаќање и увид на сметки. Креирање на профил се прави преку Регистрација.

СООПШТЕНИЕ

06.09.2021

Годишен план за јавни набавки во 2021 година на ЈКП Зелениково.Повеќе информации прочитајте тука

СООПШТЕНИЕ

06.09.2021

Програма за работа и развој на Јавното комунално претпријатие Зеленикoво. Прочитајте  повеќе